Villkor för mottagning av metallförpackningar

Metallavfall som ska återvinnas ska bokföras och sorteras före återvinningen. Kvaliteten och renheten på avfallet är också en förutsättning för återanvändning.

Producentansvariga företag svarar själv för transporten av metallavfall till mottagningsterminalerna och för transportkostnaderna. Med de metallförpackningar som förs till återvinning ska alltid finnas ett transportdokument, ett följebrev eller en fraktsedel för avfallet. 

 

Så här ska du sortera metallförpackningsavfall:

 

Tennplåts- och aluminiumförpackningar

 1. Kontrollera att förpackningarna är torra och tomma samt att de inte är slutna.
 2. Metallförpackningar som är ihoppressade och förpackade i en genomskinlig plastsäck duger också för återvinning.

 

Färgburkar

 1. Töm färgkärlen omsorgsfullt: häll ut målarfärgen i ett kärl, avlägsna avrinningsresterna och låt torka ordentligt.
 2. Stapla tomma kärl upp och ner i ett mellanlager, t.ex. på ett lastflak och gör i bottnen av förpackningarna minst 1 cm stora ventilationshål för att säkerställa torkningen.
 3. Låt kärlen torka i ett välventilerat och fuktskyddat utrymme i 1–2 veckor.

 

Aerosolförpackningar

 1. Kontrollera att förpackningarna är tomma. Avlägsna korkar och munstycken av plast.
 2. Punktera aerosolförpackningarna t.ex. med en för detta avsedd anordning för att avlägsna explosionsrisk. [www.aerosolv.com]

 

Tunnor och andra stålförpackningar

 1. Om tunnan inte längre kan sättas i skick och inga farliga ämnen har förvarats i den, kan tunnan föras till metallinsamlingen.
 2. Töm innehållet i tunnan och lämna den ena änden av tunnan öppen. Mottagningsterminalen tar inte emot slutna tunnor.

 

 

För dessa till insamlingen av farligt avfall:

 1. Metallförpackningar som innehåller lättantändliga eller giftiga ämnen
 2. Färgburkar som innehåller målarfärg
 3. Aerosolförpackningar som innehåller aerosol
 4. Tunnor som använts för förvaring av farliga ämnen, så som kemikalier och olja